Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Food Safety
Новинарска статия18 април 2016Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Additional EU measures against Xylella