Skip to main content
Food Safety
Nyhetsartikel8 september 2021Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Annual report: Fight against food fraud in Europe continued in 2020 despite the COVID-19 pandemic