Skip to main content
Food Safety
Naujienų straipsnis13 birželis 2017Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Biomedical research: Final Opinion on the need for non-human primates in testing of products