Skip to main content
Logotip Europske komisije
Food Safety
Novinski članak19 prosinac 2016Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane

Food Waste: kick-off meeting for EU platform