Skip to main content
Food Safety
Naujienų straipsnis19 gruodis 2016Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

GMOs: Commission authorises GMOs for food/feed use