Skip to main content
Food Safety
Artykuł prasowy19 grudzień 2016Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

GMOs: Commission authorises GMOs for food/feed use