Skip to main content
Food Safety
Artykuł prasowy29 maj 2018Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

New rules on labelling origin of primary ingredients in food