Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Food Safety
Новинарска статия19 декември 2022Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Open consultation: Soybean MON 87701