Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Food Safety
Новинарска статия8 юли 2020Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Q&As: COVID-19 and farmed and domestic animals