Skip to main content
Food Safety
Nyhetsartikel22 september 2015Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Report on controls of fruit and vegetable imports shows system is protecting European consumers