Skip to main content
Food Safety
Naujienų straipsnis26 vasaris 2018Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Study on food waste: better use and understanding of date marking could reduce the problem