Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Food Safety
Новинарска статия22 септември 2015Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Xylella fastidiosa – EU measures